Kati Hankovszky

Solutionsurfers Magyarország

 

Teamcoaching with the Solution Focused approach

Elvira Kalmár

Telekom

 

 

 

The Solution Focused ripples of IMPACT

John Brooker

Yes! And

 

 

 

Does a Solution Focus approach energise an organisation?

Daniel Meier

Solutionsurfers International

 

 

The Language of Change
– Create Meaningful Conversations

Ord skaber virkelighed

»WORDS CREATE REALITY«

En konference med et fokus på løsninger i organisationer, teams og mellem mennesker.

For ledere, HR-folk, teamledere, coaches, konsulenter og alle andre som arbejder med mål og forandringer i hverdagen.

Konference sted: KOSMOPOL, Fiolstræde 44, 1171 København K

A conference that focuses on solutions in organisations, in teams and among people.

For managers, HR-people, team leaders, coaches, consultants and all others who works with goals and change in everyday work.

Venue: KOSMOPOL, Fiolstræde 44, 1171 København K

Solution Focused Team Coaching

In the workshop you earn 3 ACSTH point which will be documented for you.

In this workshop we will understand Team Coaching as conversations amongst several people about what they want – in which the job of the coach is to organize preferred interactions between them.

The so-called ‘Solution Focused’ methodology allows us to keep it simple: to concentrate on what people want, on what they can imagine as useful and achievable, and to utilize whatever the team brings into the process.

In this workshop, you will:

 • experiment with simple formats for organizing useful conversations focused on preferred futures of a team
 • reflect on 3 team situations where elements and assumptions of coaching were of major help
 • envision your own next team situations, where you want to act in ways that are inspired by the results of your attendance in this workshop

Background

The workshop is based on 30+ years of:

 • taking people seriously and frankly (de Shazer, Berg, Szabó, Iveson et al.);
 • 15+ years of experimenting with useful interactions in contexts of change in organizations (McKergow, Jackson, Clarke, Röhrig, Polgár & Hankovszky);
 • 10+ years of using the label ‘team coaching’ (Meier, Dierolf);
  – and finally on doing it and teaching it.

 

Background literature

Insoo Kim Berg, Peter Szabó (2005): Brief coaching for lasting solutions, Norton

Chris Iveson, Evan George, Harvey Ratner (2012): Brief Coaching. A Solution Focused Approach, Routledge

Mark McKergow, Paul Z. Jackson (2006): The Solutions Focus: Making Coaching and Change SIMPLE, Nicholas Brealey

Mark McKergow, Jenny Clarke (2007): Solutions Focus Working, SolutionBooks

Peter Röhrig, Jenny Clarke (2008): 57 SF Activities for Facilitators and Consultants, SolutionBooks

Natália Polgár, Katalin Hankovszky (2014): Brief and Simple. Solution Focus in Organisations, Solutionsurfers

Daniel Meier (2005): Team Coaching with the Solutioncircle: A Practical Guide to Solutions Focused Team Development, SolutionBooks

Kirsten Dierolf (2014): Solution-Focused Team Coaching, SolutionsAcademy

Dansk beskrivelse

Løsningsfokuseret teamcoaching

Formiddagens workshop giver 3 ACSTH point

I denne workshop vil vi forstå teamcoaching som samtaler mellem flere personer omkring deres ønsker – hvor coachens rolle er at organisere foretrukne interaktioner imellem dem.

Den såkaldte ”løsningsfokuserede metode” gør det muligt for os at holde det enkelt: At fokusere på hvad folk ønsker, hvad de kan forestille sig kan være nyttigt og opnåeligt, og at udnytte hvad end teamet bringer med ind i processen.

Udbytte af workshoppen:

 • Eksperimentere med simple formater for organisering af nyttige samtaler som er fokuserede på et teams foretrukne fremtid.
 • Reflektere over tre team situationer hvor elementer og overbevisninger fra coachingen var til stor hjælp.
 • Forestille dig dine egne kommende team situationer, hvor du vil agere på måder som er inspirerede af din deltagelse i denne workshop.

Baggrund

Workshoppen er baseret på over 30 års løsningsfokuseret tradition for at anerkende mennesker og teams unikke ekspertise:

 • Over 15 års eksperimenter med nyttige og effektive interaktioner i organisationer under forandring
 • Over 10 års erfaring i at bruge betegnelsen “team coaching”
 • – og endelig dels at gøre det, dels at undervise i det

 

Litteratur

Insoo Kim Berg, Peter Szabó (2005): Brief coaching for lasting solutions, Norton – (på dansk: Løsningsfokuseret coaching på Hans Reitzels forlag, ISBN-13:9788741250960)

Chris Iveson, Evan George, Harvey Ratner (2012): Brief Coaching. A Solution Focused Approach, Routledge

Mark McKergow, Paul Z. Jackson (2006): The Solutions Focus: Making Coaching and Change SIMPLE, Nicholas Brealey

Mark McKergow, Jenny Clarke (2007): Solutions Focus Working, SolutionBooks

Peter Röhrig, Jenny Clarke (2008): 57 SF Activities for Facilitators and Consultants, SolutionBooks

Natália Polgár, Katalin Hankovszky (2014): Brief and Simple. Solution Focus in Organisations, Solutionsurfers

Daniel Meier (2005): Team Coaching with the Solutioncircle: A Practical Guide to Solutions Focused Team Development, SolutionBooks

Kirsten Dierolf (2014): Solution-Focused Team Coaching, SolutionsAcademy

Katalin Hankovszky

Katalin Hankovszky

Underviser, PCC - Professional Certified Coach

Katalin Hankovszky er selvstændig underviser og coach. Hun har en pædagogisk baggrund og har arbejdet med erhvervslivet og uddannelse siden 1995. Siden hun først stiftede bekendtskab med den løsningsfokuserede metode i 1996 har hun integreret den ind i alt sit arbejde.

Hun har været med til at skabe det pædagogiske konceptet bag den løsningsfokuserede uddannelsesmetode i Solutionsurfers og er leder af det Ungarske hold af Solutionsurfers undervisere (coaching, coachuddannelse og forlagsvirksomhed), har været en SOLWorld entusiast lige fra begyndelsen.

Aktuelt er Kati Ph.d. studerende indenfor (løsningsfokuseret) didaktik.

About Kati

Katalin Hankovszky is an independent trainer and coach. With a pedagogical background, she has worked in business and training environments since 1995. Since first coming across solution focus in 1996 she has integrated it into all of her work.

She co-created the concept of SF training methodology at Solutionsurfers, leads the Hungarian faculty of Solutionsurfers (brief coaching, coach training and book publishing), has been a SOLWorld enthusiast from the very beginning.

Currently Kati is a PhD student in (solution focused) educational science.

The Solution Focused ripples of IMPACT

I will share my learnings, thoughts and questions on a topic that has interested me for a long time. As a leader of a team of Organisational Development practitioners: is my (Solution Focused) impact stronger through what we do as a team (the OD work at Telekom) or, through how I lead in a Solution Focused way?
Of course, the two has an influence on each other: how I lead impacts my team and thus the values and practices the team take with them into each unit and department they work with at Telekom.

I invite you to reflect on your own wanted impact on your colleagues, team, organisation and alike, and together with the rest spot signs of such a desired future impact.
A desired future which very likely already will be happening in this workshop!

Dansk beskrivelse

De løsningsfokuserede ringe i vandet fra IMPACT

I denne workshop vil jeg dele min læring, mine tanker og mine spørgsmål i relation til et emne, som har interesseret mig længe: Som leder af et team af organisatoriske udviklingspraktikere, er min (løsningsfokuserede) indflydelse da stærkere gennem det, vi gør som team (i arbejdet med organisationsudvikling hos Telekom), eller gennem hvordan jeg leder på en løsningsfokuseret måde?

Selvfølgelig påvirker de to hinanden. Hvordan jeg leder har indflydelse på mit team og derigennem på de værdier og praksisser medlemmer af teamet tager med sig ind i hver enhed og afdeling de arbejder med hos Telekom.

Jeg vil invitere deltagerne i workshoppen til at reflektere over den indflydelse de ønsker at have på deres kollegaer, teams, organisationer osv., og til at opdage tegn på sådan en foretrukken fremtidig indflydelse.
En ønsket indflydelse, som sikkert allerede vil vise sig i denne workshop!

Elvira Kalmár

Elvira Kalmár

Senior Change Management Team Leader, Magyar Telekom

Elvira Kalmar er forhenværende formand for EODF – European Organisation Development Forum – og en passioneret person inden for OD&D. Hun arbejder pt. med at opbygge intern OD&D kapacitet hos Magyar Telekom, hvor hun leder et stærkt og passioneret team. Hun har mere end 15 års erfaring med organisationsudvikling, hvor hun har arbejdet med NGOer, nyetablerede virksomheder, små og mellemstore virksomheder og professionelle netværk som både ekstern konsulent og intern leder.

Lær Elvira at kende og læs interviewet: The importance of being able to have dreams.

About Elvira

Elvira Kalmár is an organisation and community development practitioner, coach and a solution focused team coach, developing non-profit organisations, small and medium size businesses, multinational companies and professional communities. She used to be the President of the Hungarian Organisation Development Association, and a Chair for the European Organisation Design Forum.

Currently she works at Magyar Telekom as a Senior Change Management Team Leader building an in-company Organisation Development capacity. Her work is value driven, participative, appreciative, solution and resource focused.

You can get to know Elvira in this interview: The importance of being able to have dreams.

Create meaningful Conversations
– Discover The Language of Change

The art of conducting impactful conversations to make a change.

“There is no day in your life, in which you don’t have influence on the world around you. What you do, say or also what you refrain has an effect – and you can decide, what difference you want to make.”
– Jane Goodall

What if our work places would become places, which improve every coworker’s quality of life? Just imagine for a moment that it would be possible to create a work environment that we really like: Places where we feel inspired; places where we can celebrate our joint successes; places where we can master exciting challenges and can keep learning; where we have uncomplicated work relations; places, where we experience meaning and appreciation.
Imagine this work environment, where we and our colleagues can easily grow together.

Meaningful Conversations
We believe that small changes cause an effect. We believe that everyone can make an effective contribution, which will make a difference.

All of us have the most effective tool for that: It is our language. Because communication influences everything: our relationships with others, the way we learn, the work atmosphere, the motivation and loyalty of coworkers, the mutual trust within a team.
The language’s magic brings new ideas, thoughts and imaginations into the world, which haven’t existed before. It is the creative force of the language, which helps all of us on.

The Language of Change offers easy tools, to create meaningful conversations in everyday life. In this workshop, we will discover and get to know some tools, which you can use the very next day.

Dansk beskrivelse

Skab meningsfulde samtaler
– opdag forandringens sprog

Kunsten af skabe kraftfulde samtaler der skaber forandring

Der er ikke én dag i dit liv, hvor du ikke har indflydelse på verden omkring dig. Hvad du gør, siger, og også hvad du ikke gør, har en effekt – og du kan bestemme hvilken forskel du har lyst til at gøre.”
– Jane Goodall

Hvad hvis vores arbejdspladser kunne blive steder som forbedrede hver medarbejders livskvalitet? Prøv at forestil dig et øjeblik, at det er muligt at skabe et arbejdsmiljø som vi oprigtigt kan lide: Steder, hvor vi føler os inspirerede, hvor vi kan fejre vores successer sammen, hvor vi kan mestre spændende udfordringer og kan blive ved med at lære, hvor vi kan have ukomplicerede arbejdsrelationer, og hvor vi kan opleve mening og anerkendelse.
Forestil dig dette arbejdsmiljø, hvor vi sammen med vores kollegaer kan vokse sammen med lethed.

Samtaler som skaber mening
Vi tror på, at små forandringer har stor effekt. Og vi tror på, at alle kan bidrage med noget effektivt der gør en forskel.
Vi besidder alle det mest effektive værktøj til dette: Vores sprog.

Fordi kommunikation har indflydelse på alting: vores relationer til andre, den måde, vi lærer på, atmosfæren på arbejdet, motivation og loyalitet hos kollegaer, og den gensidige tillid i et team.
Sprogets magi bringer nye ideer, tanker og forestillinger ind i verden, som ikke tidligere var her. Sprogets kreative kraft hjælper os alle på vej.

Forandringens sprog tilbyder enkle værktøjer til at skabe meningsfulde samtaler i hverdagslivet. I denne workshop vil vi opdage og lære nogle enkle sproglige værktøjer, som du kan begynde at bruge med et samme.

Daniel Meier

Daniel Meier

Grundlægger og daglig leder af Solutionsurfers

Daniel Meier er grundlægger og daglig leder af Solutionsurfers – et globalt løsningsfokuseret coachuddannelsesinstitut. Han har uddannet mere end 4000 coaches i den løsningsfokuserede metode gennem de seneste 15 år, og har skrevet flere bøger om emnet, blandt andet “Teamcoaching with the SolutionCircle” og “Coaching Plain and Simple” (sammen med Peter Szabó), som er blevet oversat til 14 sprog.

Han er en højt estimeret coach for ledere og teams, og er en global facilitator for løsningsfokuserede coaching uddannelsesprogrammer.

Læs hans lille historie her: Afsløret!

Hans seneste blogindlæg finder du her: The Language of Change

About Dani

Daniel Meier is managing-founder and owner of Solutionsurfers® – a worldwide acting brief-coach training institute. He has trained more than 4000 coaches over the last 15 years in the solution-focused coaching method and wrote several books on this topic eg. “Teamcoaching with the SolutionCircle” – currently translated in Chinese – or “Coaching Plain and Simple” (together with Peter Szabó) which has been translated in 14 languages. He is a highly regarded coach for executives and teams and a worldwide acting facilitator for solutions-focused coach-training programs.

Read his latest blog entry here: The Language of Change

Does a Solution Focus approach energise an organisation?

Does a Solution Focus approach energise an organisation? In this interactive and participative workshop we will explore the above question.  My belief is that SF does energise an organisation, how might we start to demonstrate this?

Consider that an “organisation” can be as few as two people through to an astonishing 2.1 million in Walmart or 3.2 million in the US Department of Defense.  How do you energise an organisation of 3.2 million people? That is daunting. However, every organisation has one thing in common, they are made up of individuals.

 • In the SF world we have lots of evidence that SF energises individuals and many cases that show SF energises teams. This energy comes from different SF sources, e.g.
 • The interaction of individuals with other individuals, of teams with other teams
 • The shaping of the future• The search for what is working
 • The constructive beliefs of the coach and facilitator etc.

You will discuss what these SF sources are, how each SF source might energise people and how we might expand this energy from the individual and teams to the whole organisation. Bring an open mind, a pen and paper and willingness to participate – a sense of humour is also welcome.

Dansk beskrivelse

Kan den løsningsfokuserede tilgang give ny energi i organisationen?

I denne interaktive workshop vil vi se nærmere på ovenstående spørgsmål. Jeg er af den overbevisning, at en løsningsfokuseret tilgang vil tilføre ny energi til en organisation, men hvordan kan vi påvise dette?

Begrebet ”organisation” kan dække over alt fra to personer til hele 2,1 millioner i Walmart eller 3,2 millioner i det Amerikanske forsvarsministerium. Hvordan giver man ny energi til en organisation med 3,2 millioner medlemmer? Det kan virke ret overvældende. Dog har alle organisationer det til fælles, at de er opbygget af individer.

I den løsningsfokuserede verden har vi mange beviser for, at den løsningsfokuserede tilgang giver ny energi til individer, ligesom vi har mange cases som viser, at teams får ny energi af den løsningsfokuserede metode. Denne energi kan komme fra forskellige kilder, for eksempel:

 • Interaktionen individer imellem, eller imellem forskellige teams.
 • At forme fremtiden
 • Søgen efter det, der virker
 • Konstruktive overbevisninger hos coach, facilitator osv.

I denne workshop vil vi diskutere hvad disse løsningsfokuserede kilder er, hvordan hver kilde kan give folk ny energi, og hvordan vi kan udvide denne energi fra individer og teams til hele organisationen.
Medbring et åbent sind, pen og papir og en villighed til at deltage. Sans for humor er også velkommen.

John Brooker

John Brooker

Consultant

John Brookers tidlige karriere begyndte med tjeneste hos the Royal Air Force. I 1985 blev han ansat som tekniker for Visa International, hvor han i 1996 blev vicepræsident, inden han i 2001 forlod firmaet.
John etablerede Yes! And i 2001, og er en erfaren facilitator som har anvendt den løsningsfokuserede tilgang med teams siden 2004. Han er kendt for sit arbejde med multikulturelle grupper, og arbejder jævnligt i Vest- og Østeuropa samt Mellemøsten og Afrika med teams som ofte er spredt globalt, og faciliterer dem til at tænke innovativt.
John er derudover præsident for den internationale gruppe ”Solution Focus in Organisations” (SFiO).
Han var i 14 år underviser på kandidatniveau på Open University Business School med temaet ”Creativity, Innovation and Change,” og er forfatter til “Innovate to Learn, Don’t Learn to Innovate”.

About John

John Brookers’s early career commenced with service in the RAF. He joined Visa International in 1985 as an ATM technician, became a Senior Vice President in 1996 and left in 2001.
John established Yes! And in 2001 and is an experienced facilitator using Solution Focus with teams since 2004. He is well known for his work with multicultural groups and works regularly in Western and Eastern Europe, the Middle East and Africa with teams that are often dispersed globally, facilitating them to think innovatively.

John is President of the international group “Solution Focus in Organisations” (SFiO). In his spare time, he is chairman of his local Scout Group.

He was a tutor for the Open University Business School’s Master’s level module ‘Creativity, Innovation and Change’ programme for 14 years and is the author of the book “Innovate to Learn, Don’t Learn to Innovate”.