Konflikhåndtering i organisationer

– for ledere og medarbejdere

Tag altid udgangspunkt i en persons ressourcer.

– Insoo Kim Berg

For løsningen er det irrelevant, hvorfor problemet er opstået.

– Werner Herren

Snak om problemer skaber problemer.

Snak om løsninger skaber løsninger.

– Steve de Shazer

Fordybelsesdag 28. maj 2020, kl. 15:00-19:00

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

En halv dag med temaet:

Konflikthåndtering i organisationer

– for ledere og  medarbejdere

… og for HR-folk, teamledere, coaches, konsulenter og alle som arbejder med mennesker i hverdagen.

Konference sted: København

Program er under udarbejdelse

Pris &  tilmelding

Det koster 1.000 kr. + moms = 1.250 kr. for deltagelse. Prisen inkluderer oplæg og workshop, materialer, eftermiddagskaffe samt let aftensmad.