Partnerskab for performance

fremtiden:live II

Konference 7. november 2019

Henrik Kongsbak

Derfor skal fremtidens ledelse være styrkebaseret ledelse!

Mark McKergow

Host Leadership
Six new roles of engagement

Jan Marklund

Fra tomgang til fremgang – udvikling af ledere

 

Sara Vardil Radich

LØFT dit fokus
– mødeledelse, om at styre og slippe

Jesper H Christiansen

Samtaler i udvikling,

parnterskab for vækst

Afholdt 7. november 2019

Program

Derfor skal fremtidens ledelse være styrkebaseret ledelse!

Henrik er erhvervspsykolog med over 20 års erfaring i at hjælpe private og offentlige virksomheder med strategisk ledelsesudvikling. Han har været tilknyttet flere E*MBA programmer (SIMI og CBS) som både underviser og facilitator, ligesom han også har undervist på Københavns Universitet.

Henrik var med i opstarten af det internationale konsulentfirma og netværk Appreciative Inquiry Consulting, hvor han i de første 4 år sad i bestyrelsen sammen med bl.a. David Cooperrider, Frank Barret og Diana Whitney. I 2009 vandt han Dansk Management Råds “Konsulentprisen” (del- og hovedpris) for et styrkebaseret turn-around projekt for en fabrik i Novo Nordisk.

I dag arbejder Henrik som trusted advisor og coach for top- og mellemledere i private og offentlige danske virksomheder og organisationer, hvor han skaber sammenhæng mellem strategi og ledelse.

 

Derfor skal fremtidens ledelse være styrkebaseret ledelse!

God ledelse bliver en stadig større og vigtigere forudsætning for at skabe værdi for kunder, brugere eller borgere.

I takt med at verden går hurtigere og fremtiden bliver mere uforudsigelig bliver virksomheder og organisationer nødt til at skubbe beslutningskompetence længere ud i organisationen, og dermed bliver medarbejderes kompetencer, engagement og fokus afgørende for at skabe gode produkter og services.

Styrkebaseret ledelse har vist sig at være et af de mest virkningsfulde tilgange til både at skabe resultater, men også at skabe bæredygtige arbejdspladser. Men det skal bruges med omtanke!

Hvis vi skal gøre fremtidens ledelse til styrkebaseret ledelse, skal vi bruge det til at løse de mest udfordrende opgaver som offentlige og private virksomheder står overfor, som f.eks. hvordan skaber vi mere velfærd for færre ressourcer, og hvordan skaber vi bedre kundeoplevelser for flere mennesker.

Henrik vil give konkrete eksempler på hvordan offentlige og private virksomheder har skabt markante resultater samtidig med at medarbejder engagement og trivsel er gået i vejret. Du vil få indsigt i en tilgang, metoder og konkrete værktøjer.

Henrik Kongsbak

Konsulent

Mark McKergow

Speaker, consultant, facilitator and author

Se Mark’s oplæg her:

Host – Six new roles of engagement for teams, organizations, communities and movements

Mark er forfatter, konsulent og foredragsholder og er medforfatter til tre bøger, herunder bestselleren ‘The Solutions Focus‘. Han har været med til at grundlægge både SOLWorld-netværket og SFCT’s – nu kaldet Solution Focus in Organisations – et fagligt organ for løsningsfokuserede konsulenter og undervisere.

Mark er for tiden mest kendt for hans bog om Host Leadership. Vi har netop derfor bedt ham om at præsentere dette spændende begreb på en måde som du, efter konferencen kan bruge i din ledelseshverdag.  

Fra tomgang til fremgang, udvikling af ledere

Jan Marklund is coaching and training managers and management groups. He has a training program for new leaders – experienced and inexperienced – supporting them when they are new in an organisation.
During this short workshop Jan will share some tools in the program “GongGång personligt ledarskap“.

Jan is also the co-author of the book Från tomgång till framgång.

 

In this workshop you will learn what is worth focusing on when coming as a leader to a new organisation – whether you are experienced or unexperienced!

You will get tools like:

Journal of Progress – help you discover progress for yourself, your employees – and management team

Orientation Talk – helps you having informative and energising talks with your new employees

Agent OO+ – the spy who has a licence to… gossip, about positive things discovered in your organisation and team

The One better – the one and only question you could use if you just had one question in your toolbox for employee talk

In order to check in, even before the workshop, we strongly recommend you to look at this 4 minute video where Jan is presenting a tool, to become a happier leader.

Jan Marklund

Vejleder, coach og konsulent

LØFT dit fokus – Mødeledelse, om at styre og slippe

Sara er uddannet socialrådgiver og har siden 1998 arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier. De sidste 8 år med udgangspunkt i socialfaglig og personaleledelse. Nu som selvstændig konsulent og supervisor.

(Møde) ledelse gør altid en forskel. Men hvilken?

  • Hvordan “time” ledelse i møder?
  • Hvordan møde lede på måder, der bringer den foretrukne fremtid ind i praksis og giver holdbare resultater?
  • Hvordan samarbejde konkret med mødedeltagerne, så de motiveres, og efterfølgende tager ansvar for efterfølgende handlinger?

På workshoppen vil Sara dele sine bud på, hvordan løsningsfokuseret mødeledelse kan være, og kan praktiseres. Hun vil vise konkrete eksempler på samarbejde med mødedeltagerne, så de motiveres og tager ansvar for handling efterfølgende. ¨

Undervejs bringes din egen praksis og mødeledelse i spil, og du vil få konkrete værktøjer, som kan bruges i din fremtidige (møde)ledelse.

Sara Radich

Superviser, underviser, konsulent

Jesper H Christiansen

Konsulent, facilitator, ICF coach, underviser

Samtaler i udvikling, partnerskab for vækst

Jesper arbejder som selvstændig konsulent, coach og underviser i ind og udland. I Solutionsurfers regi udbyder han ICF akkrediterede uddannelser og kurser i løsningsfokuserede samtaler for ledere, konsulenter og coaches. For Edgeware Creative Entrepreneurship laver han workshops og webinars for selvstændige og mindre virksomheder. Derudover er Jesper bestyrelsesmedlem i ICF Danmark og aktivt medlem af SOLWorld‘s steering group.

Jesper præsenterer en case, hvor en organisation ønskede at klæde deres ledere på til at føre udviklingssamtaler med deres medarbejdere. Resultatet blev en samtale-ramme, som både giver plads til, at medarbejderen kan få lov til at gå efter egne ønsker og samtidig sikre, at det passer ind i organisationens strategier og mål.

Samtaler i udvikling, parnerskab for vækst

Oplægget tager udgangspunkt i en konkret case.

Udvikling af medarbejdere og ledere afhænger af det sprog, der bruges. Leder vi efter fejl, som skal stoppes, eller potentialer, som skal styrkes?

Udviklingssamtaler, som vi kender den i dag (MUS, performance evaluering etc.), skal væk fra et præstationsfokus, hvor medarbejdere og ledere skal “lykkes” og “optimeres”, og i stedet hen mod en samtale, hvor den enkelte (eller teamets) potentiale dyrkes og udfoldes.

Fokus på udvikling af mennesker i organisationer skal ske inden for en defineret ramme. En ramme, som sættes af organisationens visioner og formål, og hvor der samtidig er frihed til, at den enkelte kan have indflydelse på egen udvikling og autonomi.

I dette interaktive oplæg får du konkrete eksempler på, hvordan du som leder kan understøtte dine medarbejdere (og lederkollegaer) i en udvikling, som både opfylder organisationens betingelser og giver plads til, at den enkelte kan være med til at definere sin egen udvikling.

Du vil få redskaber med hjem som du selv kan arbejde videre med dagen efter.

Konferencen blev støttet af