fremtiden:live er en konference som har til formål at udbrede kendskabet til den løsningsfokuserede tilgang indenfor organisationsudvikling, HR, ledelse, coaching og medarbejder- og teamudvikling.

Væk fra diagnoser og personlighedsanalyser og hen mod et fokus på hvad virker og bæredygtige løsninger. For den enkelte medarbejder, for teamet og for organisationen.

Den løsningsfokuserede tilgang er væsentligt mere udbredt i organisationer i udlandet end den er i Danmark. Det ønsker vi at gøre noget ved med denne konference.

Ved at tilbyde en konference som er overskuelig i temaer og størrelse, er det håbet at deltagerne ikke bare får inspiration med hjem, men også deciderede redskaber som kan prøves af i det daglige arbejde.

Alle oplægsholdere er til stede under hele konferencen, og dermed tilgængelige for konferencens deltagere. Dette er en vigtig detalje, for det handler ikke om at opleve en “stjerne,” men om at få input som kan bruges direkte i egen praksis.

 

Navnet

En af antagelserne i den løsningsfokuserede tilgang er, at forandring sker hele tiden. Og hvis vi lægger mærke til hvor den forandring, som vi ønsker, allerede sker (meget eller lidt) kan vi styrke den.
Det vil sige forsøge at gøre flere af de handlinger som understøtter den ønskede forandring.

Med andre ord kan vi skabe fremtiden i nuet ved at lægge mærke til de (ofte små) detaljer som allerede hjælper til med at få den til at ske. – Og ved at bruge dem som fundament for videre handlinger.

Derfor navnet fremtiden:live.

Der hvor der er opmærksomhed,
sker der læring.
Timothy Gallwey

Hvad indeholder konferencen?

Konferencen trækker på erfarne praktikere som arbejder med den løsningsfokuserede tilgang, og som kan videreformidle deres viden og erfaringer på et handlingsorienteret niveau. På almindelig dansk betyder det, at når du deltager i konferencen skal du bagefter være i stand til at omsætte og bruge det du har oplevet på konferencen i din egen organisation, i din egen (ledelses)hverdag.

Helt nøjagtig hvad du tager med og hvordan du omsætter det, afhænger naturligvis af dit fokus og dine behov. Det er en del af konferencens struktur og program, at indhold ikke blot er præsentationer, men også i høj grad giver mulighed for at deltagerne kan fokusere på egen læring.

Fremtiden ER live, her og nu.

Forvent en anderledes konference med et højt fagligt niveau (nå ja, hvem har ikke det?) og et bevidst fokus på omsætning til egen daglige praksis (det er der til gengæld ikke mange der har!).

Hvad er den løsningsfokuserede tilgang?

Den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) har vist sig at være en fordelagtig og effektiv metode til at arbejde med kompleksitet, problemer og forandringer.

Tilgangen sigter efter at opdage og styrke det som virker i en given situation på en simpel og praktisk måde. Den har et fokus på det som ønskes (mål), det som går godt, og på praktiske målbare fremskridt.
Det hjælper med til at understøtte en (arbejds)kultur baseret på konstruktivt samarbejde hvor der skabes langvarige resultater.

Fundamentet for den løsningsfokuserede tilgang er skabt ud fra Steve de Shazer og Insoo Kim Bergs arbejde. Deres terapeutiske arbejde begyndte sidst i 70erne (’Brief Therapy’ og senere ’Solution Focused Therapy’).

Den har, siden starten af 90’erne, udviklet sig til et effektivt værktøj i mange andre arbejdssammenhænge, for eksempel coaching, ledelses- og medarbejderudvikling samt organisationsudvikling. Vægten lægges på at finde langtidsholdbare løsninger ved at styrke eksisterende kompetencer og styrker, og derigennem også opbygge nye. – Ved at have et skarpt fokus på fremskridt i mindste detalje, fremfor på fejl og fiaskoer, hjælper LØFT både individer, teams og organisationer til at bevare mål og retning.

Du kan læse og se mere om hvordan LØFT bliver brugt i organisationer her:

solutionsurfers.dk/bibliotek/

Solutionsurfers Danmark‘s hjemmeside er der samlet en række artikler og videoer til inspiration.

sfio.org/the-journal/

SFiO.orgSolution Focus in Organisations er en international forening af konsulenter, ledere, coaches og mange flere som bruger LØFT i deres arbejde. InterAction er deres online journal hvor du løbende kan læse om deres praktiske erfaringer omkring brugen af LØFT og om den teoretiske baggrund og den seneste forskning som er gjort på området.

Hvem står bag?

fremtiden:live organiseres af Nete Guldbrandsen, smaa og STORE  og Jesper H Christiansen,
Solutionsurfers Danmark.

Jesper H Christiansen
CVR 19951804
Vesterbrogade 99C
DK-1620 København V

Direkte kontakt:

Jesper
jhc@solutionsurfers.dk
+45 4094 0013

Nete
nete@smaaogstore.dk
+45 2122 0812

 

Konferencen organiseres i samarbejde med SOLWorld – Solutions in Organisations Linkup – et globalt community bestående af konsulenter, ledere, coaches, HR-folk m.m. som har det til fælles at de i deres dagligdag bruger den løsningsfokuserede tilgang.

Disclaimer

Fotos som bruges på denne side, som ikke er portræt af oplægsholdere eller deltagere, og som bruges til grafisk udsmykning (fx på bloggen) er fra websitet Unsplash.com.