The Turning Point er en engelsk case beskrivelse hvor Katalin fik til opgave at coache et team. Eller rettere, kunden kaldte det supervision, for det var terminologien i deres verden.

I casen reflekterer Katalin over begreberne og hvor hun møder dem. I stedet for at diskutere begreber (supervision kontra teamcoaching) handler det for hende i stedet om at afklare hvad kunden håber at få ud af at involvere hende, så hun kan lave en klar målsætning og afgøre om hun kan løse opgaven.

I casen får du også et indblik i hvordan man, på bedste løsningsfokuseret vis, kan starte et nyt samarbejde op med et team.

Læs historien her (PDF dokument).

The Turning Point is a case where Katalin had a task of coaching a team. Or to do supervision, as the client called it.
In the case Katalin reflects on the different terms and where she meets them.

Instead of discussing these terms with the client (Supervision vs. Team Coaching) she tries to figure out what the client hopes to achieve by recruiting her to do the task, so she can set a clear goal and decide whether she’s the right one for the job.

In the case you can also gain insights into how you – in a solution-focused way – can start up collaboration in a new team.

Read the story here (PDF file)

Taken from the book: Brief and Simple: Solution Focus in Organizations

Kati Hankovszky

Kati Hankovszky

Trainer, Professional Certified Coach

Katalin Hankovszky er selvstændig underviser og coach. Hun har en pædagogisk baggrund og har arbejdet med erhvervslivet og uddannelse siden 1995. Siden hun først stiftede bekendtskab med den løsningsfokuserede metode i 1996 har hun integreret den ind i alt sit arbejde.

Den 19. april 2018 holder hun en workshop i løsningsfokuseret teamcoaching.

Læs mere.

For english click here.