Re-tuning i en krisetid

 i organisation, ledelse – og i hverdagens praksis

Tirsdag, 29. november 2022

SOHO, København

“Re-tuning”

Vi har valgt begrebet ”re-tuning”, stærkt inspireret af Peter Szabós bog: ”Less Than 0 Seconds: The Art of Re-tuning … When Life Does not Stick to Plan”– fordi vi tror på, at det hjælper os i en verden som hastigt forandre sig og påvirker vores hverdag på godt og ondt.

Forandringer er ikke noget nyt, men det er som om det begreb de sidste par år har fået skruet gevaldigt op for tempoet.

Derfor mener vi der et behov for at kunne ”re-tune”, at lægge mærke til tendenser, som vi kan styrke, og som kan hjælpe os med at være i det. – Og gøre noget der, hvor det er muligt. Ikke blot som individer, men i lige så høj grad som organisation og samfund.

Det kræver, at vi indretter vi vores hverdag, så vi er bedre forbundet med hinanden og bedre kan både lære af hinanden og lære hinanden.

Derfor har vi inviteret en række spændende oplægsholdere med vidt forskellige indfaldsvinkler til begrebet ”re-tuning” lige fra det daglige arbejde til de helte store samfundsmæssige perspektiver.

Alle har det til fælles, at de vil inspirere dig på et praktisk plan, så du har mulighed for selv at opdage, hvordan du kan forholde dig til og handle på det.

En konference med et fokus på løsninger i organisationer, teams og mellem mennesker.

For ledere, HR-folk, teamledere, coaches, konsulenter og alle andre som arbejder med mål og forandringer i hverdagen.

Konference finder sted hos : SOHO, København

Programoversigt

08:30 Check ind og kaffe, the
09:00 Velkommen
09:10 Hans Christian Nielsen
10:10 Pause
10:20 Nete Guldbrandsen og Jesper H Christiansen
11:35 Pause
11:45 Carsten Lützen
12:15 Frokost
13:15 Opsamling og intro til eftermiddagens workshops
13:30 Marika Tammeaid, Jonas Wells & Jesper H Christiansen
15:00 Kaffe, the & kage
15:20 Michael Svendsen
16.20 Afslutning, opsamling & netværk

.

Program

Peter Szabó, MCC

Coach og forfatter

Re-tuning to predicaments and limitations

Pre-konference online worskshop

Torsdag, 24. november, kl. 19:00-20:30

Peter Szabó vil varme op til den fysiske konference med et webinar omkring begrebet ”re-tuning”. Et begreb vi har valgt som konferencens tema, baseret sig på hans bog: ”Less Than 0 Seconds: The Art of Re-tuning … When Life Does not Stick to Plan.

Peter vil introducere begrebet og fortælle, hvad den måde at anskue omverden (og livet) på kan give os.

“Between stimulus and response there is a space. In that space lies our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.”
– Victor Frankl

 

Så er vi klar til, når vi ses på SOHO d. 29. november, og vil udforske temaet yderligere gennem spændende workshops.

Linket til webinaret modtager du per mail et par dage før.

Hans Christian Nielsen

Forstander, Roskilde Festival Højskole

Re-tuning: Når det handler om organisationens overlevelse

HC nåede kun at være forstander på Roskilde Festival Højskole i to måneder før pandemien brød ud og lukkede samfundet ned. Først nu i 2022 er højskolen ved at være tilbage til nogenlunde normal tilstand.

Hvad skete der undervejs og hvordan håndterede han, som leder, den svære situation med elever og personale?

HC bruger i sit arbejde ofte principperne fra Host Leadership (eksternt link), på dansk: Lederen som vært (eksternt link) og han vil fortælle og vise hvordan det var til gavn for medarbejderne og eleverne (og ikke mindst ham selv) at bruge sådan en ledelsestilgang.

Hans Christian Nielsen har en baggrund indenfor HR og ledelse, han har været HR og Organisationschef på Roskilde Festival igennem en årrække, samt været HR og Kommunikationschef på Roskilde Universitet mm.. HC er uddannet Cand.scient.pol og har en eMBA fra DTU.

Nete Guldbrandsen

Supervisor, coach, hesteguidet terapeut

Jesper H Christiansen

Supervisor, coach, underviser, facilitator

Løsningsfokuseret supervision for ledere

Jesper og Nete har i de sidste to år været nysgerrige på, hvad det egentlig gør, at supervision med den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) er så attraktiv for ledere.

I denne workshop vil du blive præsenteret for et meget praksisnært arbejde på ledelsesniveau.

Nete og Jesper vil dele deres erfaring og du får tips til – både som leder og som supervisor – hvordan du kan understøtte ledere og ledelsesteams i deres udvikling.

Som prikken over i’et kan du også opleve, hvad ledere, som har fået supervision af Nete og Jesper mener, de har fået ud af det, og hvorfor den løsningsfokuserede tilgang er så brugbar.

Carsten Grønbjerg Lützen

Scrum Master, agil og løsningsfokuseret coach

At LØFTe facilitering til næste niveau med Liberating Structures

Carsten er i det offentlige kendt for sine videoer på LinkedIn og YouTube, hvor han deler sin begejstring for de mange aspekter af hans arbejde, blandt andet agil coaching og den løsningsfokuserede tilgang.

Hans mange års erfaring hos LEGO Group har gjort ham til en gennemført praktiker, og han forstår at omsætte teori til konkrete handlinger alle kan forstå, tage til sig og bruge.

Da vi talte med ham om konferencens tema, var han ikke i tvivl. Liberating Structures enkle og samtidig inkluderende format er det helt rigtige at præsentere.

De mange øvelser, designet til teams, afdelinger og endda hele organisationer, sikrer at alle kommer til orde og er ligestillet i processen.

Derfor skal du glæde dig til en workshop med et højt interaktionsniveau (og høj grad af humor) og til at få noget du kan tage med hjem, og prøve af på din egen arbejdsplads og i dit eget team.

“Macro-Analysis”

Resultater fra en international studiegruppe

Micro-Skills in a Macro-World
– first small steps create big changes

“It’s the power of details, not the power of thinking imaginatively, that makes the Solution Focused approach different in Organisational Development”
– Mark McKergow

Macro-Analysis er navnet på en uformel international studiegruppe, startet af Susanne Burgstaller fra Østrig.

Formålet har været at se nærmere på, hvordan den løsningsfokuserede tilgang bruges og kan bruges, når vi taler om udvikling i større skala såsom organisationer og samfund.

Her kan du her glæde dig til at høre mere om det foreløbige resultat af gruppens arbejde og få inspiration til, hvad den løsningsfokuserede tilgang også kan både, når man zoomer ud og tager det store fokus, og zoomer ind og skal skabe en forandring. Uanset om det er i et team, i organisationen eller endda i samfundet.

Marika, Jonas og Jesper vil facilitere workshoppen på konferencen og præsenterer en række praktiske punkter i forhold til forandringsprocesser, og hvordan du starter op og skaber fremdrift.

Gruppens medlemmer tæller, udover Susanne selv:

Marika Tammeaid, Finland
Mark McKergow, Skotland
Anton Stellamans, Belgien
Jonas Wells, Sverige
Jesper H Christiansen, Danmark

Michael Svendsen

Foredragsholder, forfatter og musiker

Den forandringsparate arbejdsplads – et foredrag om forandring, humor og arbejdsglæde

Michael Svendsen er en humoristisk og energisk foredragsholder, der har
prøvet mangt og meget på det danske arbejdsmarked. I dag har hans alsidige
baggrund givet ham et stærkt udgangspunkt for at holde foredrag for
målgrupper, hvor forandring, humor og arbejdsglæde er på dagsordenen.

Som arbejdsgiver og ledelse kan man altid understøtte stærkt ved at sætte
gode rammer og inspirere til et højt trivselsniveau, der i bedste fald kan
føre til et lavere stressniveau og mindre sygefravær.

I foredraget åbner Michael deltagernes øjne for nødvendigheden af
forandringerne. Han fokuserer på de mange fordele enhver forandring bringer
med sig for den enkelte medarbejder. Frem for at bruge teoretiske floskler,
bruger han eksempler fra sin egen verden som medarbejder og HR konsulent.

Om konferencen

fremtiden:live har til formål at udbrede kendskabet til den løsningsfokuserede tilgang indenfor organisationsudvikling, HR, ledelse, coaching og medarbejder- og teamudvikling.

 

Tilmelding

Fill out my online form.

Konferencen organiseres af

- og støttes af: